Hledáte partnera v geodézii ? Jsme tu pro Vás.

Geometrické plány, dokumentace skutečného stavu a jiné práce


Inženýrská geodézie, geometrické plány, poradenství na míru.


Inženýrská geodézie

Podklady pro projekt, vytyčení staveb, dokumentace skutečného provedení , zaměřování inženýrských sítí.

Geometrické plány

Práce v katastru nemovitostí, zápisy budov, rozdělení pozemků, vytyčení hranic pozemků

Dokumentace stavu budov

Zaměření a vyhotovení půdorysů, řezů, dokumentace objektů, zaměření fasád

Speciální geodézie

Geometrické parametry jeřábových drah, přesná a velmi přesná nivelace, digitální model terénu


 Rádi se s Vámi setkáme, poradíme, zaměříme a vše vyřídíme :-)


REALIZOVANÉ PROJEKTY


Provádíme celou škálu geodetických prací, která zahrnuje tvorbu projekčních, mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentací skutečného provedení staveb, geometrických plánů a moderních digitálních map. Poskytujeme služby v oblastech měření deformací, důlního měřictví, průzkumu inženýrských sítí a mapových děl.

Navíc poskytujeme svým klientům z řady projekčních a investorských firem kvalitní poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie.   

Zaměření soukromých pozemků, geometrické plány

BMW vývojové centrum ČR

Zaměření a tvorba DSPS dle metodiky ČEZ Distribuce a.s. - ČEZd_ME_0088, převod PD dle směrnice

ČEPS a EGEM - zaměření linek VVN

Hledáte-li partnera v geodézii, GKS - geodetická kancelář, s.r.o. je spolehlivý partner pro Vás.